Wat is Houtrot

Houtrot ontstaat meestal op onderdorpels en hoekverbindingen en is herkenbaar aan de roestbruine kleur en de zachte structuur. De oorzaak van houtrot is de aantasting van het hout door de groei van schimmels door langdurige vochtigheid.
Houtrot is te herkennen aan de volgende punten;

 • Zacht en bruin-zwart verkleurd hout.
 • Vochtverzadiging.
 • Zwel en krimpeffecten.
 • Vervorming van het verfsysteem.
 • Inklinking en insnoering (indeuken) van het verfsysteem.
 • Het uitvallen van aangetaste delen.

Houtrot kan worden gemeten door het inprikken met een botte priem. In ernstige gevallen is houtrot visueel waar te nemen. Kijk naar de kenmerken van houtrot. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een vochtmeter om te bepalen wat de houtvochtigheid is.

 

Image

Oorzaken

Houtrot is het gevolg van schimmelgroei. Onder bepaalde omstandigheden zullen deze groeien en het hout aantasten. Onderstaande factoren dienen aanwezig te zijn voor het ontstaan schimmels en houtrot als gevolg daarvan:

 • Een houtvochtgehalte van meer dan 20% gedurende langere tijd.
 • Een temperatuur van hoger dan 18 graden Celsius.
 • Voldoende lucht, schimmels die houtrot veroorzaken hebben zuurstof nodig.
 • Een voedingsbodem, hout in dit geval.

Een te hoog vochtigheidsgehalte is vaak een gevolg van een foute detaillering en een slechte bescherming van het hout.
Een aantal zaken die de kans op houtrot aanzienlijk vergroten zijn;

 • Openstaande verbindingen, waardoor inwatering ontstaat door capillaire naden.
 • Een ongeschikt verfsysteem en/of slechte toestand van het schilderwerk.
 • Constructiefouten.
 • Inwatering via ondeugdelijke beglazing.
 • Onbehandelde kopse kanten.
Image
Image

Aantasting

Afhankelijk van de mate waarin houtrot voorkomt zal er moeten worden beslist of het element zal worden vervangen of dat de aangetaste delen worden hersteld door middel van deelvervanging of gerepareerd worden met een hout reparatiemiddel. De kosten van het herstel en de beoogde levensduur van het kozijn spelen hierbij een belangrijke rol. De keuze van vervangen of herstellen hangt zoals aangegeven af van de mate van aantasting. In het onderstaande schema staat aangegeven wanneer welke optie wordt toegepast:

 • Geringe aantasting zacht hout: preventieve maatregelen, eventueel plaatselijk verduurzamen.
 • Aantasting
 • Aantasting >10cm3: deelvervanging en preventieve maatregelen.
 • Aantasting >10cm3: kozijnvervanging.
 • Als je de kosten voor de reparatie meer zijn dan 50% van de vervangingskosten dan kan men het beste kiezen voor vervanging.

Het beste is natuurlijk altijd nog het voorkomen van vochtintrekking!!!

 

Ventistone

Ventistone is de opvolger van de ventilerende glaslat en hard houten neuslat, het is de uitvinder van steenvezelprofielen. Steenvezelprofielen voorkomen houtrotschade aan kozijnen! De profielen houden kozijnen droog en ventileren. Hierdoor rotten kozijnen niet meer. Maar ook verfgebreken behoren tot het verleden. En het bespaart ook in de onderhoudskosten.

 

Image

We plakken kliklijmpads op de dorpel.

Image

De neuslat bevestigen op de kliklijmpads

Image

Lat wordt aangedrukt, en d.m.v. de kliklijmpads blijft die goed op zijn plaats, voordeel is dat er geen schroeven of spijkers nodig zijn, en is de lat is goed afwaterend.

Image

Goed geventileerde ruimte onder de neuslat

Image

Eindresultaat

De latten worden netjes afgekit met beglazingskit.

Het systeem
Het principe van het systeem is eenvoudig, maar doeltreffend en werkt als volgt: Door het aanbrengen van Ventistone profielen blijft het onderliggende kozijn droog. De afstandhouders tussen het profiel en kozijn zorgen voor een optimale ventilatie. Samen zorgt dit voor een blijvend droog kozijn.

Het materiaal
VentistoneĀ® profielen, dorpelafdekkers en neuslatten worden vervaardigd van hoogwaardig steenvezel. Het mooie van steenvelzel is dat het sterk is en onderhoudsvrij. Bovendien kan het net zo fraai af worden gelakt als hout en heeft het daardoor dezelfde uitstraling als hout.

De voordelen van VentistoneĀ®

 • Past in het beleid van duurzaam onderhoud.
 • Besparing op onderhoudskosten, door het verlengen van de onderhoudsinterval (geen houtrot en verfgebreken).
 • Continue gelijkwaardige hoge kwaliteit.
 • Geen schroeven of spijkers nodig
 • Resultaatgericht vastgoedonderhoud zonder risico.
 • Bekleding met de sterkte van hout en duurzaamheid van steen.
 • Bestand tegen alle klimatologische omstandigheden (vochtongevoelig).
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Milieuvriendelijk.

Kortom, het bied een goede bescherming aan voor onderdorpels.
 

Image